1960:2 Realskoleeksamen og kjønnsforskjeller.

Sammendrag nivå 1
Analyse av karakterer for 450 elever av hvert kjønn. Viser store kjønnsforskjeller, som bør følges opp og justeres ved standardiserte prøver.

Sammendrag nivå 2
Store kjønnsforskjeller i karakterer er godt kjent i skolen, men lite undersøkt. Artikkelen drøfter situasjon, behov, realiteter og konsekvenser. Et relativt representativt utvalg på 450 av hvert kjønn, med tall for 21 fag og hovedkarakter, ble analysert. Store forskjeller i forventet retning ble bekreftet. Eksempelvis fikk gutter mer enn dobbelt så ofte beste karakter (M) i matematikk, samfunnsregning, jenter tilsvarende ofte i moral/troslære og skriving. Ulik spredning av fagkarakterer påvirker hovedkarakter. Oppgavesett til skriftlig eksamen kan gi årsvariasjoner i kjønnsforskjeller. Karaktergivingens reliabilitet og virkningen av skjevfordelte fagkarakterer anbefales fulgt opp og justert bla. ved bruk av standardiserte prøver. (Den høgre skolen 4/60 s.122-6).