1969: Interesseskjema for valg av 10. skoleår
Sammendrag nivå 1
Forprøver.
Stemmer dine interesser med de valg du har tenkt å gjøre? Utprøving av et spørreskjema på stort antall elever, med tentativ datautskrift av svartendenser. Gyldighet sjekket ved rådgiverintervjuer. Videre utvikling ikke støttet av forskningsbevilgning.

Sammendrag nivå 2
Rapport om forprøver med interesseskjema i ungdomsskolen
Nesoddtangen, stensil, 21 s. + vedlegg, des. 1969
Ungdomsskolenes rådgivere var tillagt ansvar for innledende yrkesvalgsrådgiving. Hjelpemidler for å kartlegge individuelle interesser forlå ikke på norsk. Et delmål kunne være å utvikle indikasjoner for valg av skolegang etter 9.kl. Utvikling ble gjennomført basert på intervjuskjema og oversatt am. MVII (Minnesota Vocational Interest Inventory) supplert med tidsaktuelle spørsmål (90 items a 3 alt). Forprøve I omfattet 119 elever, II 593 elever og III 856 elever. Leddanalyse ble utført suksessivt, tentativt utskrevet dataprofil vist for en rekke aktuelle valgretninger: Utskrift kunne anno ’69 gis i denne formen:
Eksempel på utskrift (anno 1969):
Tilvalg i 9.kl
LPNR HAND HEIM JORD TREF METF TEKF TEGF MUSI IDRL
371 * B B
Plan neste skoleår
LPNR REAL ENGG DIVG 10KL HAND HUSM MEKA ELEK FRIS DIVY ANDR Ikke skole Ikke valg
371 B B* *
Tegnforklaring: * Elevens valg, avkrysset på skjemaet; X Elevens annet valg av foreløpig yrke B Høy grad av samme interessesvar som velgergruppen; F Visse forbehold ved tolkninger; D* Svært liten grad av samme interessesvar som velgergruppen for det alternativ eleven selv har valgt.
Gyldighet ble søkt illustrert ved rådgiverintervjuer.
Statistisk bearbeiding og (etter norske forhold en pilot-) profilutskrift ble muliggjort ved kjøretid fra NAVF på programmet DDPP ved Blindern. Forf. anså forprøversultatene som oppløftende, og det ble søkt om videreføring av utviklingen, med avslag. Samtidig endret målsetningen seg noe for yrkesveiledningen, fra å være individ- til markedsrettet. Oppfølging ble derfor dessverre droppet. Såvidt vites, kom det ikke noe tilsvarende på markedet før programmet Veivalg fra A-etat medio ’90.