Gjøvikopplegget utdrag
På 70- tallet gikk utviklingen fra tradisjonelle skolemodenhetsprøver til førskoledager. Gjøvikopplegget ble publisert som et tidsrepresentativt alternativ. Innlegget tar fatt i at det beholder skinn av en "test" samtidig som tidligere testing nedargumenteres.
1981: Gjøvikopplegget.