1995:2 Exit tidlig skolestart

Sammendrag nivå 1
Artikkel i Skolepsykologi 5/95.
Stortinget droppet adgangen til førtids skolestart, gjeldende fra ’97 uten debatt hverken der eller i skoleverket. Det er brudd på løfte om opplæring etter evner og anlegg. og PPT svikter sin rolle. Aktuelle foreldre finner liten støtte. Spesialundervisning, FOU-midler og dispensasjoner gis ikke for arenaen. Førtidsgruppen er halvert og utgjør ca. 1%. Artikkelen oppfordret PPT til å gi innspill, men bare to linjer ble registrert. Imidlertid gjeninnførte dep. en begrenset inngangsbillett få år etter.

Sammendrag nivå 2
Exit tidlig skolestart- efterskrift over PPT og evnerike elever Artikkel i Skolepsykologi 5/95 S. 7-14
I salderingsfasen 94/95 av ny lov droppet Stortinget adgangen til tidlig skolestart, gjeldende fra ’97. Uten debatt. (Man så at generell skolestart for 6-åringer ville gi noen 5-åringer inn i skolen). Det er et brudd på løfte om opplæring etter evner og anlegg. PPT svikter sin rolle ved ikke å markere seg. Etter dr.avhandling ’70 av A. Hofset er faglig arena omtrent fri for analyse av området evnerike. PPT er taus om individuelle forskjeller for ressurssterke, og kan ikke en gang enes om beskrivelse (i brosjyre). Lærere rangerer evnerike som nr. 34 blant problemer de forholder seg til. Fagpresse og media har minimalt med stoff fra arenaen. Aktuelle foreldre finner liten støtte. Spesialundervisning gis ikke til evnerike, evt. klage vil trolig bli avvist, og FOU-midler vil ikke bli prioritert for arenaen. Dispensasjoner for førtids utskriving sitter langt inne. Førtidsgruppen er halvert fra 1168 i 1977 til 509 i l993, og utgjør ca. 1% før loven trer i kraft 97. Blant årsakene er redusert identifikasjon pga. nedlagte skolemodenhetsundersøkelse, utbygde barnehager og generelt formidlede signaler til foreldre.
Efterskrift:
Artikkelen oppfordret PPT til å gi innspill, men bare to linjer ble registrert. Imidlertid gjeninnførte dep. en begrenset inngangsbillett få år etter.
Mer: Fulltekst utlagt annet sted på denne hjemmesiden.